Лични данни

ЛИЧНИ ДАННИ


1. elektroresurs.com гарантира на своите KЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.2. elektroresurs.com защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни.3. elektroresurs.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.